Page 3 - index
P. 3
Authors Geneviève Prévost Obsah With contributions from Dominique Martin Coordination: Dominique Meslin, Essilor Academy Europe With contributions from Anne Catherine Scherlen And contributions from: Mo Jalie and Geoffroy Meynet Úvod … str.5 for the English version 1 Příčiny snížené kvality vidění 1) Oslnění … str.8 Obsah 2) Fenomén útlumu 3) Psychologický faktor 2 Poznámky o příčinách postižení zraku A Oko a proces vidění … str.10 B Techniky pro zjištění očních onemocnění … str.12 1) Snímky sítnice 2) Fluorescenční angiografe sítnice 3) OCT – optická koherenční tomografe 4) Zorné pole C Ztráta centrálního vidění … str.16 1) Postižení a funkční dopady 2) Hlavní příčiny vedoucí ke ztrátě centrálního vidění a) Věkem podmíněná makulární degenerace b) Stargardtova choroba c) Leberova hereditární neuropatie optiku Praktická příručka o slabozrakosti d) Vysoká myopie a myopická degenerace e) Neuropatie optiku a poškození zrakové dráhy D Ztráta periferního vidění … str.20 1) Postižení a funkční dopady 2) Příčiny související se ztrátou periferního vidění a) Pigmentová retinopatie b) Glaukom (zelený zákal) c) Léze zrakové dráhy E Ztráta zraku vlivem … str.22 1) Diabetická retinopatie 2) Katarakta (šedý zákal) 3) Vrozený a získaný nystagmus 3 Pomůcky pro slabozraké A Osvětlení … str.23 B Filtry … str.24 1) Barevné fltry 2) Polarizační fltry 3) Obecné zásady pro výběr fltru C Zvětšovací pomůcky … str.27 D Lupové brýle nebo předsádky … str.30 Copyright © 2013 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute. Copyright © 2013 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute. 3
   1   2   3   4   5   6   7   8